ARMADA DANIŞMANLIK

Eğitim Danışmanlık Mühendislik Web Sitesi

Web Siteyi GörMüşteriHakkında
ARMADA Eğitim ve Belgelendirme Danışmanlık Mühendislik Enerji Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şirketi 2007 yılında, başta çevre ve denizcilik alanı olmak üzere pek çok alanda danışmanlık hizmetleri vermek ve teknik işlemleri icra etmek amacıyla kurulmuştur.

Başlıca faaliyet alanları AB projeleri hazırlanması ve yürütülmesi, eğitim, mevzuata uyum ve uygulama, yatırım danışmanlığı, kıyı tesisleri yapımında proje, fizibilite, simülasyon, modelleme, tüm izin ve onayların alınması, liman atık kabul tesisi projelendirme ve yönetim planları hazırlanması, çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi (ÇED), çevre yönetim planları, SEVESO II kapsamında güvenlik raporları ve dahili acil durum planları, patlamadan korunma dokümanı hazırlanması (PKD), kıyı tesisi ve açık deniz platform risk değerlendirmesi, acil müdahale planlarının hazırlanması ve petrol ve diğer zararlı maddelerle kirliliğe müdahale eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesidir.Proje Hakkında

Müşteri : Armada Danışmanlık
Proje Yayın Tarihi : 5 Ağustos 2018
Proje İçeriği : Web Sitesi
Diğer Hizmetler : Dijital Tanıtım
Kategori : Eğitim, Danışmanlık, Mühendislik
Kullanılan Yazılım & Program Dilleri :
 WordPress
Web Sitesi : www.armadadanismanlik.com